دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سومین جلسه ژورنال کلاب گروه آمار زیستی روز شنبه مورخ 11/3/ 1398 برگزار شد. سومین جلسه ژورنال کلاب گروه آمار زیستی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۱ | 
سومین جلسه ژورنال کلاب گروه آمار زیستی روز شنبه مورخ ۱۱/۳/ ۱۳۹۸  توسط آقای محمد رضا بلوچ حسنخانی دانشجوی ترم دوم رشته آمار زیستی  با حضور اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان .گروه با عنوان آزمون های مقایسه میانگین ها در سالن شهید رحیمی دانشکده بهداشت برگزار شد این ارایه شامل نحوه انجام آزمون های تی تک نمونه ای، آزمون تی مستقل، آزمون تی زوجی و تجزیه وتحلیل واریانس و ... بود                                        
 

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دومین جلسه ژورنال کلاب گروه آمار زیستی روز شنبه مورخ 11/3/ 1398 برگزار شد. دومین جلسه ژورنال کلاب گروه آمار زیستی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۱ | 
دومین جلسه ژورنال کلاب گروه آمار زیستی روز شنبه مورخه ۱۱/۳/ ۱۳۹۸ توسط خانم فاطمه قنبری دانشجوی ارشد آمار زیستی با حضور اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گروه با عنوان تحلیل جداول توافقی ( آزمون های کای دو) در سالن شهید رحیمی دانشکده بهداشت برگزار شد. این ارایه شامل نحوه انجام آزمون کای دوی استقلال و شرایط انجام آن، آزمون دقیق فیشر، آزمون مک نمار و ... بود.

دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولین جلسه ژورنال کلاب گروه آمار زیستی روز شنبه مورخه 04/03/1398 برگزار شد. اولین جلسه ژورنال کلاب گروه آمار زیستی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۱ | 
اولین جلسه ژورنال کلاب گروه آمار زیستی روز شنبه مورخه ۹۸/۰۳/۰۴توسط فاطمه شهابی دانشجوی ارشد آمار زیستی با حضور اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان .گروه با عنوان همبستگی در رگرسیون در سالن شهید رحیمی دانشکده بهداشت برگزار شد.
 
 

دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر