دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دفاع دانشجویان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۳ | 
عناوین پایان نامه های در حال اجرای دانشجویان گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی ایران به ترتیب سال ورود

ردیف
عنوان پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تحصیل نام استاد راهنما
 
1
بکار گیری رگرسیون چند سطحی در تعیین اثر عوامل        اقتصادی بر میزان مرگ و میر جاده ای در جهان احد امینی 93 دکتر مسعود صالحی
 
2
به کار گیری روش تجزیه و تحلیل عامل رتبه ای در داه های مهارت های زندگی دانشجویان علوم پزشکی ایران عاطفه کاظمی 94 دکتر مسعود رودباری
3 به کار گیری مدل راش چند حالتی در ترکیب گزینه ها و تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی گلمن در مراجعه کنندگان به کلنیک زیبایی علی شهری 94 دکتر مسعود صالحی
 
4
بکار گیری مدل رگرسیون چند سطحی با مقادیر گمشده در تعیین اثر شاخص توسعه انسانی بر مرگ و میر بیماران مبتلا به سل ریوی در جهان از 1990 تا 2015 سعید محمدی 95 دکترمسعود صالحی
5 بکارگیری مدل اثرات تصادف حاشیه ای شده توام برای پاسخ های رتبه ای طولی  در کارآزمایی بالینی برای کاهش خونریزی در بیماران پس از پیوند قلبی
 
مهدیه نظیری 96 دکتر مسعود صالحی

دفعات مشاهده: 444 بار   |   دفعات چاپ: 86 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر