دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷

​جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود گروه آمار زیستی

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود گروه آمار زیستی با اعضاء گروه ودانشجویان در سالن شهید رحیمی در تاریخ ۹۷/۸/۵ برگزار شد ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

جلسه دفاع جناب آقای کیارش تنها

با موضوع : به کارگیری رگرسیون چندکی بیزی برای تعیین عوامل موثر بر مرگ و میر نوزادان با استفاده از داده های سازمان جهانی بهداشت ..

ادامه...
  • تماس با مابرنامه هفتگی دانشجویان
  • برگه هفتم
  • برگه هفتم
  • برگه هشتم
  • برگه هشتم
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه